Värdeord

Det är viktigt att tro på det man gör, så man kan stå bakom den verksamheten man driver. Excelsus Equestian Training tror på engagemang, glädje samt tillit och det är något alla elever kan se som en självklarhet om man tränar för Jessica. 

ENGAGEMANG

Tränare som är engagerad i sina elever tar inte misslyckande eller motgångar särskilt allvarligt - för de ger aldrig upp. Ingenting är omöjligt, bara olika mycket svårt och det är alltid lite för tidigt för att ge upp. Den engagerade tränaren sprider inspiration, bygger självförtroende och skapar arbetsglädje hos sina elever. 

På Excelsus är vi medvetna om att ridning inte alltid är en dans på rosor, men det är ju det som är halva tjusningen med det hela!  

GLÄDJE

På Excelsus lever och lär vi efter positiv feedback då det leder till engagemang och höjer prestationer, vi fokuserar alltid på det vi gör bra. För det vi fokuserar på kommer vi göra om. Skrattar vi och har roligt under tiden ökar även vår förmåga för inlärning och vi orkar även koncentrera oss längre. 

Excelsus strävar alltid efter att lämna sina elever med en härlig mersmak och med en längtan till nästa träning. 

TILLIT

Det är viktigt att våga vara sig själv inför sin tränare. Först när det finns tillit mellan tränare/elev har man modet att släppa kontrollen och övervinna rädslan för att göra fel eller våga erkänna sina svagheter. 

Genom tillit till sin tränare vågar man anta utmaningar och får lära sig att både vinnare och förlorare har motgångar. Skillnaden är att vinnaren ser det som en chans att få lära sig något nytt medans förlorare ger upp. Elever hos Excelsus vet inte hur man ger upp, men oj vad vi gillar att få lära oss nya saker.